Dag 18: Odden – Sejerø, 3/8

Afsejlingen måtte nøjes afpasses med forsvarets skydeøvelser i området vest for revet. Da vi ikke kunne trække den længere, valgte vi at sejle hele vejen udenom det yderste fyr i stedet for at gå gennem Snekkeløbet. Godt nok hørte vi ikke noget til noget skydning, men det må være voldsomt skræmmende, hvis man kommer for tæt på! Hele turen gik for sejl, og derfor blev det en noget lang tur. Vi var først i Sejerø havn lidt før 6, men der var fin plads. Det har der iøvrigt generelt været overalt i år undtagen på Hven. Enten er det lidt sent på sæsonen, eller også har den økonomiske nedtur sat sit præg, eller endelig kan det have noget at gøre med en dårlig sommer sidste år og starten af i år. Man kunne bestille morgenbrød på havnen!